top of page

 

«Et must for dem som virkelig prøver å forstå konflikten.» 

                 Sten Inge Jørgensen, VG 

 

«Usedvanlig meningsfylt intervjubok. Man risikerer å bli klokere av å lese Isaksens bok. Isaksens styrke er nettopp lytteregenskapene, at han er åpen for det sammensatte ved konflikten, samtidig som han ikke legger fra seg engasjementet. Resultatet er blitt en usedvanlig meningsfylt tekst. Isaksen lar forfatterne komme til orde, men presenterer også forfatterskapene og bidrar med egne inntrykk og reisebeskrivelser. Hva slags rolle kan forfatterne og litteraturen spille i en konflikt?» 

                        Tore Rem, Dagbladet

 

«Verken innenlands eller utenlands skorter det på analyser av klodens mest fastlåste konflikt, den mellom israelere og palestinere. Likevel oppleves Runo Isaksens samtalerunde med et omfattende utvalg forfattere fra regionen, som fornyende og forfriskende.

                       Pål Gerhard Olsen,

                            Bergens Tidende 

 

«Et viktig bidrag til forståelsen av litteraturens mulige rolle i Midtøsten-konflikten. Med solid lesning som ballast, utstyrt med en serie inngående spørsmål og med en fyldig ønskeliste over kolleger han vil ha svar fra, reiser han i to omganger til Israel og de palestinske områdene. Resultatet er blitt en bok som fremfor alt gir et bilde av mangfoldet i oppfatninger.» 

                       

 Per A. Christiansen,

                                    Aftenposten

 

«Kva vil det seie å vera jøde i Israel? Kva er særeige for ein palestinsk araber? Konflikten i Midt-Austen kjenner vi alle og har ei mening om, men i denne unike boka har Runo Isaksen tatt seg bryet med å reisa heim til tenksame intellektuelle i Israel/Palestina og spurt dei korleis dei ser på den tragiske historia til den vesle landstripa mellom Jordan-elva og Middelhavet.»

               

 Guri Kulås,

Klassekampen

LITTERATUR I KRIG

Litteraturen tar oss bak

nyhetsoverskriftene og lar oss

møte enkeltmennesket. Er det i

den pågående konflikten mellom

Israel og Palestina mulig å tenke

seg at litteraturen nettopp som

et sted hvor man kan møtes og

lære hverandre å kjenne?

 

Runo Isaksen har intervjuet 15 israelske og palestinske forfattere. Det handler om identitet – hva vil det si å være jøde eller palestiner – og om hvordan litteraturen er med på å forme en nasjonal selvforståelse.

 

Holocaust og livet i eksil er erfaringer som preger forfatterne og deres litteratur.

 

Litteratur i krig (2005) gir en unik mulighet til å forstå den aktuelle situasjonen i Midøsten, og kommer med interessante perspektiver på den universelle debatten om litteraturens betydning og forfatterens ansvar.

 

Kjente forfattere som Mahmoud Darwish, Izzat Ghazzawi, David Grossman, Etgar Keret og Amos Oz snakker om litteratur, historie og politikk – og forteller om sine håp for fremtiden.

Litteratur i krig kan du kjøpe/bestille i alle landets bokhandlere.

Litteratur i krig finnes også oversatt til engelsk: Literature and war (Interlink Publishing, 2009)

IMG_1628_edited_edited_edited.png
bottom of page