top of page
IMG_1631_edited.jpg

«En suggestiv, utfordrende debutroman. En reflekterende tekst som med sine bevisst anvendte, retoriske grep puster tungt under trykket fra energisk sannhetsvilje og sammenfiltrede, fortrengte følelser.»

                           

Steinar Sivertsen,

                       Stavanger Aftenblad

 

«Det er et ambisiøst romanprosjekt Runo Isaksen debuterer med. Allerede i tittelen, Åpen bok, røpes en kompleksitet i de språklige og handlingsmessige områder romanen vil nærme seg. Isaksen lykkes godt …»

             

Tone Velldal,

Morgenbladet

ÅPEN BOK

 

Det er nyttårsaften, inngangen til millenniets siste år, 1999. Ti år er gått siden Karl Jerker reiste fra Paris, fra drømmen om å bli forfatter, fra Bodil og Isa, og hjem til Norge der han startet antikvariatet med kafeen der begivenheten feires.

 

Festen blir et vendepunkt i et liv som er gått i stå; et oppgjør med tomheten, stillstanden, ansvarsfraskrivelsen. 

 

Kanskje vil det igjen bli mulig å nærme seg både kjærligheten og kunsten, å finne nye muligheter etter å ha sonet for sine unnlatelsessynder?

 

Åpen bok er Runo Isaksens debut som forfatter. Teksten er en språklig meditasjon; en symfoni med variasjoner, med kraft, med letthet, med dybde.

UTSOLGT: Åpen bok (1997) er utsolgt fra forlaget, men er innkjøpt av Kulturrådet. Det betyr at den finnes omkring i landets biblioteker.

bottom of page